Strona używa ciasteczek

Zmodernizowany system Wk-70

Współczesny rynek budowlany oczekuje szybkiej, taniej realizacji budynków mieszkalnych, przy spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z przepisów, w szczególności dotyczących uzyskania wysokiej jakości systemu konstrukcyjnego oraz odpowiedniej izolacyjności cieplnej, akustycznej i bezpieczeństwa pożarowego. Sprostanie oczekiwaniom dzisiejszych inwestorów wiąże się z koniecznością stosowania nowych lub zmodyfikowanych technologii wznoszenia budynków. Ponownie pojawiło się więc zainteresowanie technologiami uprzemysłowionymi z prefabrykatów żelbetowych. Prefabrykacja konstrukcji żelbetowych w wytwórni, przy stałej kontroli jakości, gwarantuje między innymi :

 • racjonalny, wydajny i przyjazny środowisku proces produkcyjny elementów konstrukcyjnych umożliwiający uzyskanie założonych parametrów technicznych,
 • uniezależnienie się od warunków pogodowych,
 • optymalne zużycie materiałów,
 • estetykę konstrukcji i wysoką dokładność jej wykonania .

 

Zmodernizowany system WK-70
Zmodernizowany system WK-70
Zmodernizowany system WK-70

W porównaniu z budownictwem tradycyjnym technologie uprzemysłowione wznoszenia budynków umożliwiają:

 • znaczne skrócenie czasu budowy,
 • osiągnięcie przez elementy konstrukcyjne wysokiej odporności ogniowej,
 • swobodne kształtowanie przestrzeni użytkowej budynku, przy odpowiednim doborze elementów prefabrykowanych,
 • osiągnięcie korzystnych wskaźników techniczno- ekonomicznych,
 • przyjazne dla środowiska wznoszenie budynków z ograniczoną ilością odpadów,
 • minimalizację placu budowy przy właściwej organizacji robót.

Prefabrykacja to w stosunku do budownictwa monolitycznego oszczędność materiałów, zużycie energii, ilości odpadów i czasu wznoszenia konstrukcji do 45 %. Taka oszczędność przekłada się oczywiście na wymierne korzyści finansowe, co stwarza szanse na tanie mieszkania.

Oszczędność materiałów, zużycie energii, ilości odpadów i czasu wznoszenia konstrukcji do 45 %

Z uwagi na konieczność spełnienia również przez budynki montowane z prefabrykatów żelbetowych wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej obecnie wznosi się je na ogół w konstrukcji mieszanej. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne, stropy i elementy klatek schodowych montowane są z prefabrykatów żelbetowych. Ściany zewnętrzne osłonowe, zwykle dwuwarstwowe, wykonywane są pustaków ceramicznych, keramzytobetonowych, silikatowych bądź z bloczków z betonu komórkowego docieplonych metodą lekką mokrą.

Systemem dostosowanym do takich rozwiązań jest zmodernizowany WK-70.

Budynki wykonane systemem WK-70
Budynki wykonane systemem WK-70
Budynki wykonane systemem WK-70
Budynki wykonane systemem WK-70

Elementy tego systemu na dużą skalę produkowane są w Fabryce Domów Bogucin. Przy współpracy ekspertów SEKOCENBUD-u, został opracowany przez mgr inż. Jana Groneta katalog nakładów rzeczowych (KNR SEK 02-02) obejmujący wszystkie roboty budowlane występujące przy wykonywaniu budynków w tym systemie. Przy ich określaniu uwzględniono doświadczenia z realizacji w latach 1994 - 2004 dużej liczby budynków w tej technologii. Asortyment produkcji Fabryki Domów Bogucin w zakresie zmodernizowanego systemu WK-70 obejmuje :

 • ściany piwnic
 • ściany wewnętrzne nośne
 • elementy klatki schodowej - płyty biegowe, podestowe i spocznikowe.
 • płyty stropowe kanałowe typu S- „ŻERAŃ” od 3,6 kN/m2 do 10,0 kN/m2, o długości od 2,4 do 7,2 m i szerokości 0,9;1,2 i 1,5 m . Kształt ich obrzeży podłużnych pozwala na eliminację tzw. klawiszowania poprzez monolityczne zespolenie płyt betonem w złączach. Wysokość wszystkich płyt kanałowych wynosi 24 cm.
 • płyty dachowe żebrowe WK-70 ( panwiowe )
 • płyty dachowe korytkowe DKZ.
 • płyty „uzupełniające” na bazie płyt kanałowych: kanałowa uzupełniająca, instalacyjna, loggiowa, przykominowa, wyłazowa, skrajna

Przykładowa architektura budynków:

WK-70
WK-70
WK-70
WK-70