Strona używa ciasteczek

Płyty stropowe uzupełniające

Płyty stropowe uzupełniające

Płyty stropowe uzupełniające stropów kanałowych prefabrykowanych żelbetowych w technologii „Cegła Żerańska Zmodyfikowana” tzw. „ciasteczka” wykonywane są o szerokości modularnej 60cm i długościach do 60 i do 150cm.
Płyty uzupełniające wypełniają części stropów w miejscach gdzie przewidziano ich perforację w wyniku rozsunięcia płyt „przykominowych” . Krawędzie oporowe tych płyt są ukształtowane wg zasady opierania „płyta na płytę”. Posiadają wyprofilowane wsporniki górne, umożliwiające oparcie na płytach „przykominowych” , które posiadają wystające z nich wsporniki dolne. Produkowane są również płyty uzupełniające do oparcia z jednej strony na płytach „przykominowych” z drugiej zaś na ścianie.

Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające
Przykładowe płyty stropowe uzupełniające

Wymiary elementu

Wymiar Zakres wartości
Szerokość płyty 

60cm

Długość płyty

do 150cm (max rozpiętość stropu do 6,0m)

Długość płyty

do 60cm (max rozpiętość stropu do 7,2m)

Przenoszone obciążenia

4,5 kN/m2

Klasa betonu

C20/25